Німецька воєнна фотохроніка операції “Барбаросса” 1941 року


Операція “Барбаросса” розпочалася 22 червня 1941 року.  Вторгнення планувалося розпочати 15 травня, але, через низку факторів, воно було затримано. Однак, Гітлер все одно випередив свого союзника Сталіна.

Operation Barbarossa
Вторгнення було справді величезною подією по фронтовій лінії 2900 км (1800 м).

Advance of the Wehrmacht into the Soviet Union during Operation Barbarossa. 1941
Просування вермахту в Радянський Союз під час операції “Барбаросса”. 1941 

Wehrmacht crossing the border of the USSR at the beginning of the Operation Barbarossa
Вермахт перетинає кордон СРСР на початку операції “Барбаросса”

Army Group North enter pine grove near Leningrad. October 1941
Група армій “Північ” вступає в сосновий гай біля Ленінграда. Жовтень 1941

1st Panzer Group after the Battle of Brody, June 30th 1941​
1-а танкова група після битви під Бродами. 30 червня 1941

PzKpfw 35(t) from the Army Group North during 'Operation Barbarossa', in the background village on fire. July 1941.
PzKpfw 35 (t) від групи армій “Північ” під час “операції” Барбаросса “, на задньому плані село в пожежі. Липень 1941 

German armored fighting vehicle Sd.Kfz.251 in some city in Latvia. June 1941
Німецька броньована машина Sd.Kfz.251 в місті у Латвії. Червень 1941 

MG-34 team and Panzer IV. 1941
Відділення MG-34 і Panzer IV. 1941 

Jammed road wasn't something unusual for such massive invasion. 1941
Забита дорога не була незвичайною для такого масового вторгнення. 1941 

German Soldiers inspecting so called 'Stalin Line', which was a line of fortifications on Polish-Soviet border.
Німецькі солдати перевіряють так звану “Сталінську лінію”, що була лінією укріплень на польсько-радянському кордоні

Rasputica. Fifth nature element. Over 100 years earlier Napoleon also met this obstacle on the same way.
Більше 100 років тому Наполеон також зустрів цю перешкоду на тому ж маршруті

German vehicles driving across the river near Petsamo during operation 'Silberfuchs'. 29 June 1941.
Німецькі машини рухаються через річку біля Petsamo під час операції “Silberfuchs”. 29 червня 1941 

German military engineers of 11. Army during build of floating bridge on Prut river. 1 July 1941
Німецькі військові інженери 11-ї армії під час будівництва плавучого мосту на річці Прут. 1 липня 1941

German tanks PzKpfw III of 13. Panzer Division during first phase of the Operation Barbarossa
Німецькі танки PzKpfw III з 13-ї танкової дивізії під час першого етапу операції “Барбаросса”

German tanks PzKpfw IV in Witebsk, July 1941
Німецькі танки PzKpfw IV у Вітебську, липень 1941 

German motorised unit during advance on Smolensk. Note the anti-tank gun PaK 36
Німецький механізований підрозділ під час паступу на Смоленськ. Зверніть увагу на протитанкову гармату РаК(Panzerabwehrkanone) 36

German soldiers shoot the Soviet positions on the other side of Dniepr River with anti-gun PaK 36. 20 September 1941
Німецькі солдати обстрілюють радянські позиції на іншій стороні Дніпра протитанковою гарматою РаК(Panzerabwehrkanone) 36. 20 вересня 1941 р.

German soldiers on PzKpfw IV during campaign on Crimea. May 1942
Німецькі солдати на PzKpfw IV під час кампанії в Криму. Травень 1942

Wehrmacht builds floating bridge in Kiev. September 1941
Вермахт будує плаваючий міст у Києві. Вересень 1941

German assault gun Sturmgeshutz III and light armoured halftrack Sd.Kfz.250 on streets in Charkov. October 1941
Німецький штурмовий кулемет Sturmgeschutz III і легкброньвик Sd.Kfz.250 на вулицях м. Харкова. Жовтень 1941 

German infrantry during street fights in Charkov. 25 October 1941
Німецька піхота під час вуличних боїв у Харкові. 25 жовтня 1941 

German soldiers passing by Soviet barricades on street in Charkov. October 1941.
Німецькі солдати, що проходять через радянські баррикади на вулиці в Харкові. Жовтень 1941
German Cavalry in village under fire, near Mohylev, 16 July 1941
Німецька кавалерія в палаючому селі, біля Могильова, 16 липня 1941

German soldier during advance and captured french tank Somua S-35. September 1941
Німецький солдат в наступі з захопленим французьким танком Somua S-35. Вересень 1941 

Station of German MG-34 during fights on Ukraine, near bridge over Psel River. 2 September 1941
Позиція німецького MG-34 під час боїв на території України, біля мосту через річку Псел. 2 вересня 1941 

Two German soldiers during fights on Ukraine, July, 1941
Два німецьких солдата під час бою в Україні, липень 1941 

Latvians welcoming Wehrmacht soldiers in Riga. 7 July 1941
Латвійці вітають солдатів вермахту в Ризі. 7 липня 1941

Wehrmacht on the street of destroyed city of Pskov. 1941
Вермахт на вулицях міста Псков. 1941

German Soldiers with Mauser Kar98k carbines, standard infrantry rifle. 1941
Німецькі солдати з карабінами Mauser Kar98k, стандартна піхотна гвинтівка. 1941

12. Panzer Division enters Minsk. June 1941
12-а Panzer Division входить до Мінська. Червень 1941 

Waffen-SS troops seeking some cover during fights. 1941
Підрозділи Waffen-SSукриваються під час бою. 1941 

German soldiers throwing Stg24 stick hand grenade.
Німецький солдат кидає ручну гранату Stg24

German soldier looking at corpse of Soviet soldier and destroyed tank BT-7 on steppes of Ukraine. 1941
Німецький солдат дивиться на труп радянського солдата і знищений танк БТ-7 у степах України. 1941 

Burning T-34 in 1941
Палаючий T-34 в 1941 

Abandoned Soviet tank KW-2, after the battle of Raseiniai, 1941. a single tank of this type held for one day the entire 6th Panzer Division
Покинутий радянський танк КВ-2, після битви під Расейняй, 1941 

Soviet soldier surrender himself and his tank T-26 to Germans after battle Raseiniai
Радянський воїн здається в полон разом з танком Т-26 німцям після битви Расейняй

German soldiers with destroyed Soviet tank KW-1 in Kowno
Німецькі солдати поряд із знищеним радянським танком KВ-1 в Ковно (Каунас)

Destroyed tanks T-26 of 19. Panzer Division, 22 Mechanized Corps, near Lutsk
Знищені 19-ю Panzer Division, 22 механізованого корпусу танки Т-26  біля Луцька

Destroyed Soviet tank T-35
Знищений радянський танк T-35

Captured soviet armour, looted by Germans in early phases of the Operation
Захоплена радянська зброя, захоплена німцями на ранніх етапах операції “Барбаросса”

Destroyed MiG-3 on bombed soviet airfield near Białystok
Знищений МіГ-3 при бомбардуванні радянського аеродрому біля Бялистока

Destroyed MiG-3 during first days of the Operation Barbarossa
Знищений МіГ-3 в перші дні операції “Барбаросса”

Soviet POWs near Charkov. 1941
Радянські військовополонені під Харковом. 1941 

Soviet POWs, captured at summer, 1941
Радянські військовополонені, літо 1941 

Column of Soviet POWs on the street of Minsk. 2 July 1941
Колона радянських військовополонених на вулицях Мінська. 2 липня 1941 

“To fight for Lenin’s - Stalin’s cause be ready!”
«К борьбе за делоЛенина – Сталина будь готов!» 

Коментарі

social

Популярні публікації